Aparte Stichting voor geld van slachtoffers

Columbus maakt gebruik van een aparte Stichting die het geld van de cliënten van Columbus ontvangt, beheert en doorbetaalt wanneer dat door een aansprakelijke partij voor een slachtoffer is betaald. Deze rekening wordt de ‘derdenrekening’ of ‘kwaliteitsrekening’ genoemd. Hierdoor raakt geld van cliënten nooit vermengd met geld van Columbus.

Instellingen en professionals zoals banken, notarissen en deurwaarders maken in Nederland allemaal gebruik van een derdenrekening. Een derdenrekening geniet wettelijke bescherming. Hierdoor kan op een derdenrekening geen beslag worden gelegd voor schulden van de professional zelf en is ook in geval van een faillissement van de hulpverlener het geld van de cliënten altijd veilig. Dit is uw garantie dat uw geld u ook daadwerkelijk zal bereiken.

Vaststellen van uw identiteit

Aan het begin van de behandeling van uw zaak door Columbus wordt uw precieze identiteit vastgesteld. Dit gebeurt door middel van een geldig identiteitsbewijs.

WWFT

Indien en voor zover werkzaamheden van de Stichting Derdengelden vallen onder de werking van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) is de Stichting gehouden te handelen conform de bepalingen van die wet.

Heldere afrekeningen

Iedere betaling van de derdenrekening wordt voorafgegaan door een helder overzicht van het bedrag dat is ontvangen en aan wie (en op welk rekeningnummer) welke bedragen moeten worden doorbetaald.

Recht op informatie

U heeft op ieder moment recht op volledige informatie over de betalingen die in uw zaak op de derdenrekening zijn ontvangen en doorbetaald.

Alleen betalingen in uw opdracht

Geld dat voor u is bestemd wordt alleen van de derdenrekening doorbetaald, op uw uitdrukkelijke en schriftelijke verzoek op een daarvoor speciaal vervaardigd opdrachtformulier. Om ieder misverstand over het rekeningnummer en de tenaamstelling te voorkomen worden deze op uw bankpas gecontroleerd. Betalingsopdrachten worden intern altijd door ten minste twee mensen op hun juistheid gecheckt.

Controle of aan de juiste persoon wordt betaald

Bij iedere doorbetaling wordt gecontroleerd of aan de juiste persoon wordt betaald. Alvorens een bedrag aan de rechthebbende wordt doorbetaald worden ook op dit punt diverse controles uitgevoerd. Voor een deel vinden die controles (vanuit u gezien) ‘achter de schermen’ plaats, maar bij andere controles zal ook om uw medewerking worden gevraagd.

Accountantscontrole

De derdenrekening wordt jaarlijks gecontroleerd door een accountant. Hierdoor wordt ook achteraf nog eens gecontroleerd of alle betalingen volledig in orde zijn geweest.