Baby’s, kinderen en hun ouders

Met succes hebben de juristen van Columbus in vele zaken het letsel verhaald dat baby’s hebben opgelopen bij hun geboorte. Columbus beschikt over de benodigde specialistische kennis, over een nauw netwerk van medische specialisten, over de vasthoudendheid en de juridische deskundigheid om de schade van de ouders en het kind ter verhalen op de aansprakelijke verloskundigen, artsen en ziekenhuizen.

Ook ander letsel van uw baby, kind of jongere wordt door de juristen van Columbus op de aansprakelijke verzekeraars verhaald. Het herkennen en onderbouwen van de schade van kinderen en jongeren vraagt bijzondere deskundigheid. Een schaderegelaar die deze deskundigheid niet bezit zal niet alle schade van het kind of de jongere kunnen verhalen. Daardoor zal hij de schade vrij kort na het ongeval voor een veel te laag bedrag willen regelen. Columbus beschikt over de gespecialiseerde deskundigheid om de werkelijke schade te herkennen, te onderbouwen en betaald te krijgen.

Studenten

Uw letselschade als student vereist specifieke deskundigheid. Een voorbeeld: als u door uw letsel een jaar later aan het werk kan, dan is uw schade niet het inkomen dat u in het verloren eerste jaar van uw carrière niet heeft kunnen verdienen, maar het inkomen in het laatstejaar van uw carrière zou hebben verdiend; dat is over het algemeen een veelvoud van uw inkomen in het eerste jaar. Maar ook onderwerpen als studievertraging, studiehulp, de financiële gevolgen voor studiefinanciering en extra studiebegeleiding vragen om ervaring en deskundigheid op deze terreinen.

Werknemers

De letselschade die u als werknemer lijdt wordt door de deskundigheid van de juristen van Columbus aan u vergoed. De juristen van Columbus weten precies hoe het zit met het bewijsrecht van uw ongeval, de precieze toedracht en uw schade. Hoe het zit met de verrekening van (sommen)verzekeringen, pensioenen en ontslag.

ZZP’ers, freelancers en zelfstandigen

Columbus beschikt over de specifieke deskundigheid om de schade van zzp’ers, freelancers en zelfstandigen vergoed te krijgen. In veel gevallen is de opdrachtgever aansprakelijk, hoewel de zzp’er niet in loondienst was. Ook het kennen, onderbouwen en berekenen van de schade van deze categorie werkenden is gespecialiseerd werk waarvoor Columbus de specifieke kennis en ervaring in huis heeft.

Slachtoffers met niet-aangeboren hersenletsel

Hersenletsel dat een slachtoffer heeft opgelopen bij een ongelijk grijpt diep in, in het leven van het slachtoffer zelf en van zijn of haar omgeving. Soms is dit letsel op het eerste gezicht moeilijk vast te stellen en erkend te krijgen. Columbus heeft in huis wat nodig is om ook deze schade uiteindelijk op de bankrekening van het slachtoffer terecht te laten komen.

Ondernemers en DGA’s

Ondernemers en DGA’s hebben vaak relatief grote schade en raken door een ongeval veelal snel in acute liquiditeitsproblemen. Omdat ondernemers en DGA’s over het algemeen zeer zelfredzaam zijn, proberen zij ook na een ongeval zo veel mogelijk de financiële gevolgen van het ongeval zelf op te lossen. Ondernemers en DGA’s met letsel zijn zelf helaas zelden opgewassen tegen de ervaren verzekeraar van de veroorzaker van de schade en zijn deskundigen. Hierdoor worden hun problemen vaak onvoldoende opgelost en raakt hun letselschadezaak al snel in een spoor waaruit het steeds moeilijker wordt te ontkomen. Het erkend krijgen van de aansprakelijkheid, het beperken en in kaart brengen van de schade, het verkrijgen van financiële voorschotten en het onderbouwen en berekenen van de schade vragen bijna altijd snel ingrijpen door een specialist van Columbus.

Slachtoffers met grote letselschadezaken

De letselschadezaak van slachtoffers met veel schade, worden veel te vaak behandeld als de zaken van slachtoffers met veel minder schade. Ervaren verzekeraars en hun deskundigen hebben vaak al snel na het ongeval in de gaten dat er in deze zaak vermoedelijk veel schade zal worden geleden. Zij proberen daarom vaak al vroeg informatie te verzamelen en invloed uit te oefenen op de behandeling van een zaak. Het bijstaan van slachtoffers met grote schade kan echter niet worden overgelaten aan de partij die uiteindelijk de schade zal moeten vergoeden. Het behandelen van grote zaken is een specialisme dat veel kennis, ervaring en deskundigheid vereist. Columbus heeft in haar bestaan al veel van deze zaken behandeld en tot een goed einde gebracht.