Financiële stukken bewaren

Uw financiële schade bestaat uit al het geld dat u zou hebben gehad als u geen ongeval had gekregen, maar dat u nu door het ongeval moet missen. Om te kunnen vaststellen hoe u er zonder ongeval voor zou staan, is het onder meer van belang om te weten hoe het voor het ongeval in allerlei opzichten met u ging.

Uw letselschadejurist zal u vragen om schriftelijke stukken die zaken aantonen zoals:
– opleiding
– inkomen
– carrièreverloop
– neveninkomsten
– hulp in en om het huis

Het is voor uw letselschadezaak van belang dat u deze stukken goed bewaart, ook als u ze anders na verloop van tijd zou hebben weggegooid.

Bewijs toedracht ongeval

Vaak ontkent de veroorzaker van het ongeval (of zijn verzekeraar) dat hij aansprakelijk is voor het ongeval. In dat geval zal uw jurist met u doornemen welke bewijzen er noodzakelijk zijn om de aansprakelijkheid van de wederpartij aan te tonen. Bijvoorbeeld: namen of verklaringen van getuigen, uw arbeidsovereenkomst, foto’s of andere bewijzen.

Kosten bijhouden

Na het ongeval wordt in de loop van de tijd steeds duidelijker hoe het sinds dat moment financieel met u gaat. Het is belangrijk dat u ook na het ongeval goed bijhoudt wat uw kosten zijn voor bijvoorbeeld:
– vervanging
– hulp in en om het huis
– hulp in het gezin
– kosten van (para)medische hulpverleners
– reiskosten
– kosten voor bijvoorbeeld vakantie, hobby, of kosten voor vrijetijdsbesteding die u al had gemaakt, maar waaraan u niet heeft kunnen deelnemen.

Naar uw huisarts, specialist of fysiotherapeut

Uw klachten, beperkingen en de behandelingen die u na het ongeval heeft ondergaan moeten later blijken uit de medische dossiers van uw huisarts, medisch specialist of fysiotherapeut. Soms zijn ook andere hulpverleners bij uw herstel betrokken. Het is daarom van groot belang voor uw zaak dat u uw (para)medische hulpverleners regelmatig bezoekt en hun adviezen opvolgt.

Naar medische expertise

In veel zaken zijn het slachtoffer en de wederpartij het niet eens welke klachten en beperkingen u aan het ongeval heeft overgehouden. In overleg met uw letselschadejurist en uw wederpartij worden uw klachten en beperkingen dan vastgesteld door een onafhankelijk arts. U wordt door deze expertise-arts uitgenodigd om uw verhaal te doen en om u te onderzoeken. Ook zal deze arts uw medisch dossier bestuderen. Van u wordt verwacht dat u aan dit onderzoek meewerkt en dat u uw klachten en beperkingen duidelijk aan de expertise-arts overbrengt.

Heldere en bondige communicatie

Uw letselschadejurist communiceert met u, zo helder en bondig als mogelijk en houdt u steeds van het verloop van uw zaak op de hoogte. Ook van u vragen wij dat u uw boodschap aan uw letselschadejurist steeds duidelijk formuleert dat overbodige telefoongesprekken of andere communicatie worden voorkomen.

Periodieke evaluatie

Met enige regelmaat zal uw letselschadejurist u verzoeken om te beoordelen hoe de schadebehandeling tot dat moment is verlopen en of er nog zaken zijn die beter moeten, of moeten worden rechtgezet. Hierdoor kunnen fouten worden voorkomen en als er onverhoopt toch iets fout is gegaan, dan kan dit snel worden rechtgezet.

Ondertekening stukken

Columbus Letselschade maakt gebruik van goed doordachte, moderne en gestandaardiseerde behandelingsprotocollen. Deze manier van werken biedt de meeste zekerheid dat geen schade-elementen over het hoofd worden gezien en dat al uw schadeposten op uw wederpartij kunnen worden verhaald. Met enige regelmaat zal uw letselschadejurist u daarom verzoeken om brieven of schriftelijke stukken te ondertekenen waarvoor uw goedkeuring nodig is.