Gun uzelf die kans!

De gespecialiseerde letselschade-juristen van Columbus verrichten graag een gratis second opinion in uw zaak. Slachtoffers voelen zelf meestal goed aan dat hun belangenbehartiger zich door uw wederpartij laat leiden, of dat de belangenbehartiger op het verkeerde spoor zit, of dat hij er gewoon onvoldoende verstand van heeft. De juristen van Columbus kunnen in de meeste zaken vrij gauw zien of uw huidige belangenbehartiger belangrijke steken laat vallen.

Voor een second opinion luistert uw Columbus-jurist aandachtig naar uw verhaal; over uw ongeval, uw letsel en uw schade. Daarna verzoekt de jurist u mogelijk om enkele belangrijke stukken aan hem toe te sturen.

In veel gevallen is de uitkomst van een second opinion dat de juristen van Columbus uw zaak inderdaad sneller, actiever en met beter resultaat kunnen behandelen dan de behandelaar waaraan u twijfelt.

Heeft u twijfel? Gun uzelf dan die kans!

Toch aansprakelijke wederpartij, toch niet verjaard?

Twijfelt u of in uw zaak werkelijk niemand aansprakelijk is of vraagt u zich af of u zaak werkelijk is verjaard? Als uw zaak nauwkeurig wordt uitgezocht zal vaak blijken dat er wel degelijk iemand aansprakelijk is. Of het blijkt dat uw vorige belangenbehartiger u onjuist heeft voorgelicht over de verjaring. Veel slachtoffers krijgen door een second opinion van Columbus alsnog de schadevergoeding waar zij recht op hebben.

Kan uw percentage ‘eigen schuld’ omlaag?

Heeft de verzekeraar in uw zaak beslist dat een deel van uw schade voor uw eigen rekening komt? Laat de juristen van Columbus voor u uitzoeken of dit percentage terecht is. Heel vaak zit de verzekeraar er naast en moet gewoon de hele schade aan u worden vergoed.

Beoordeling medische informatie en expertise?

Blijkt werkelijk uit uw medische informatie dat de verzekeraar niet (of weinig) hoeft te betalen? Is de arts die de medische expertise verricht wel voldoende onafhankelijk? En heeft hij wel goed naar u geluisterd? Is de medische expertise niet bindend? Waarom houdt de verzekeraar zich niet aan de uitkomst van de medische expertise? Dit zijn allemaal vragen die de juristen van Columbus graag voor u beoordelen.

Al uw schade-elementen in kaart gebracht?

Zijn al uw schadeposten wel in kaart gebracht en vergoed? Veel slachtoffers krijgen grote delen van hun schade niet vergoed omdat hun belangenbehartigers niet weten hoe het met de bewijslast bij schade zit. Of omdat zij de schade niet voldoende hebben onderbouwd. Ook worden sommige belangenbehartigers door de verzekeraar vooral goed betaald als zij de schade van het slachtoffer beperkt weten te houden. De juristen van Columbus zijn ervaren en uitstekend opgeleid om snel te kunnen zien of alle belangrijke schadeposten in uw zaak inderdaad voldoende in kaart zijn gebracht.

Schadeberekening juist en volledig?

Het berekenen van schade is specialistisch werk. Maar voor u is het van groot belang dat uw schade juist en volledig is berekend. Anders loopt u al snel grote bedragen mis. Heeft uw belangenbehartiger een goede en uitgebreide schadeberekening gemaakt? Laat de juristen van Columbus uw schadeberekening beoordelen. In 9 van de 10 gevallen valt voor u grote winst te boeken.

Veel belangenbehartigers kunnen zelf uw schade niet berekenen. Zij laten dat bijvoorbeeld over aan de accountant van het slachtoffer. Maar accountants zijn ook niet gespecialiseerd in het berekenen van schade.

Twijfelt u of uw schade correct en volledig is berekend? Vraag Columbus een gratis second opinion te verrichten.

Slotaanbod redelijk?

Twijfelt u of het slotaanbod van uw wederpartij redelijk is? Of kan uw belangenbehartiger u niet duidelijk maken waarom dat zo is? Dan voelt u waarschijnlijk goed aan dat grote delen van uw schade niet vergoed zullen worden als u dit aanbod zou aanvaarden. De juristen van Columbus kunnen u vertellen of het aanbod redelijk is, of dat u er verstandig aan doet om uw zaak voort te zetten tot er een meer gepast aanbod van uw wederpartij ligt.