Arbeidsongeval

Heeft u een ongeval doorgemaakt terwijl u aan het werk was? Juridisch is dan sprake van een arbeidsongeval. De werkgever moet uw schade vergoeden.

U hoeft niet te bewijzen hoe het ongeval precies is ontstaan. Ook hoeft u niet te bewijzen welke fout de werkgever heeft gemaakt.

Ook als u het gevoel heeft dat het ongeval door uw eigen schuld is ontstaan is toch de werkgever bijna altijd aansprakelijk voor de schade.

Ook als u zelf zzp’er bent, of onderaannemer of zelfstandige kunt u uw ‘werkgever’ of uw opdrachtgever aansprakelijk stellen voor uw schade.

Verkeersongeval

Uw schade die u door de schuld van een ander in het verkeer heeft opgelopen moet aan u worden vergoed door de veroorzaker van het ongeval. Of door zijn verzekeraar.

De voetganger of fietser die het ongeval zelf heeft veroorzaakt, krijgt toch altijd minimaal de helft van zijn schade vergoed, als hij is aangereden door een ‘gemotoriseerde’ wederpartij. Dus door bijvoorbeeld een auto, motor, scooter, brommer, scootmobiel, tram, bus of tractor.

Ook als u niet weet wie uw schade heeft veroorzaakt, is het soms mogelijk dat u uw schade vergoed krijgt.

Ongeval door gebouw, weg of andere opstal

Uw schade die u heeft opgelopen door een gebouw, of een weg, of een pad, of een stoep is veroorzaakt door een ‘opstal’. Maar ook bijvoorbeeld een lift, een (rol)trap, een schutting, een kademuur en een elektriciteitsmast is een ‘opstal’. Kortom, alles wat duurzaam aan de grond vastzit.

Een opstal moet voldoen aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen. Bijvoorbeeld: van gebouwen mogen geen stukken afvallen, wegen en stoepen mogen geen kuilen, obstakels, of andere gevaarlijke elementen bevatten. Vloeren mogen niet te glad zijn.

De bezitter van de gebrekkige opstal moet uw schade vergoeden.

Letselschade door een dier

Uw schade die is veroorzaakt door een hond, een kat, een paard of een ander dier moet worden vergoed door de bezitter van dat dier. Meestal is dat de eigenaar.

Voorbeelden:
– gebeten door een hond
– gevallen over een kat
– geschopt door een paard
– omgegooid door een dier op de kinderboerderij.

Ook als u bijvoorbeeld op het paard van iemand anders reed, of de hond van de buren uitliet, of de dieren van iemand anders verzorgde dan moet schade die daarbij ontstaat worden vergoed door de bezitter van het dier.

Ongeval in familie of gezin

Uw schade die u lijdt door een ongeval dat heeft plaatsgevonden in en om het huis moet vaak geheel of gedeeltelijk aan u worden vergoed.

Voorbeelden:
– een kind loopt brandwonden op door hete thee, een hete pan of door open vuur
– een trapleuning schiet los
– een meubelstuk gaat stuk of valt om
– iemand krijgt een elektrische schok
– een ruit breekt.
– U of uw kind hebben in veel gevallen recht op schadevergoeding.

Veel slachtoffers laten het erbij zitten omdat zij denken dat zij geen recht hebben op schadevergoeding. Om dat zeker te weten moet goed worden uitgezocht wat er precies is gebeurd en wie daarvoor mogelijk aansprakelijk is.

Leg uw zaak vrijblijvend voor aan de juristen van Columbus. Zij weten precies in welke gevallen u recht heeft op schadevergoeding.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Uw uitkering uit uw arbeidsongeschiktheidsverzekering moet de hoogte en de duur hebben waar u recht op heeft. Veel verzekerden krijgen een lagere of een kortere uitkering dan de polis voorschrijft.

Hoeveel en hoe lang er door uw verzekering betaald moet worden is specialistenwerk:
– is er een wachttijd en is die juist gehanteerd?
– geldt arbeidsongeschikt voor eigen beroep of ook voor andere werkzaamheden?
– hoe moeten de werkzaamheden van de verzekerde precies worden gekwalificeerd?
– hoeveel uren werkte de verzekerde voor zijn ziekte of ongeval?
– wie moet de keuring verrichten: welke specialist, van welk specialisme en met welke vraagstelling?
– Het is van groot belang dat u zich tijdig door een gespecialiseerde jurist van Columbus laat bijstaan.

Ander ongeval

U heeft een ander ongeval doorgemaakt?

Bijvoorbeeld:
– medische fout
– ondeugdelijk product
– gevaarlijke stof
– openbaar vervoer
– op een schip.

Veel ongevallen vallen in een categorie waaraan niet iedereen direct denkt. Of zij vallen in meer dan één categorie. De juristen van Columbus zijn experts in het analyseren en onderbouwen van aansprakelijkheid.

Bent u al met uw zaak bij een andere ‘belangenbehartiger’ geweest? En zag deze de aansprakelijkheid niet? In de meeste gevallen zien de juristen van Columbus die wel. Vraag vrijblijvend een gratis beoordeling van uw zaak.