De letselschadejuristen

Uw letselschadejurist is uw persoonlijke behandelaar van uw zaak. Hij of zij is uw contactpersoon, hij kent u en uw situatie goed, hij bespreekt met u het beleid en de uitvoering en hij of zij is eindverantwoordelijk voor de goede behandeling van uw zaak.

De medisch adviseurs

De medisch adviseur beoordeelt en coördineert de medische vragen die in uw dossier aan de orde komen. De medisch adviseurs die aan Columbus zijn verbonden hebben verschillende achtergronden, zodat altijd een geschikte medisch adviseur voor uw specifieke zaak aanwezig is.

De expertiserende artsen

In veel zaken moet na verloop van tijd worden vastgesteld welk letsel het ongeval bij u heeft veroorzaakt. Over het algemeen wordt deze beoordeling uitgevoerd door een of meer medische specialisten. Zij verrichten in uw zaak de benodigde medische expertises. In sommige gevallen vindt deze beoordeling plaats op verzoek van u en uw behandelaar. In andere gevallen wordt met uw wederpartij overeengekomen welke artsen uw letsel zullen vaststellen, wat hun specialisme zal zijn en welke vragen zij zullen beantwoorden.

De verzekeringsgeneeskundigen

De verzekeringsgeneeskundigen ‘vertalen’ de medische beperkingen die door de expertiserende artsen bij u zijn vastgesteld in ‘beperkingen’. Deze beperkingen hebben betrekking op uw vermogen om bijvoorbeeld betaalde arbeid te verrichten, werkzaamheden in het huishouden te doen en op andere activiteiten van het dagelijks leven.

De arbeidsdeskundigen

De arbeidsdeskundigen zijn gespecialiseerd in (1) het beoordelen welke huishoudelijke en andere ondersteuning u door uw letsel nodig heeft, en (2) het vaststellen welk inkomen u na het ongeval nog kunt verdienen. En alle vragen die daarbij komen kijken. De arbeidsdeskundigen ‘vertalen’ de beperkingen die door de verzekeringsgeneeskundigen in uw zaak zijn vastgesteld in een oordeel of u bepaalde taken na het ongeval nog wel of niet meer kunt verrichten.

De arbeidsdeskundige geeft meestal één keer (of enkele keren) advies in de loop van de behandeling van uw zaak.

Actuarieel deskundigen

De actuarieel deskundigen zijn gespecialiseerd in de rekenkundige aspecten van het bepalen van de hoogte van de schade. Bij ingewikkelde en omvangrijke schadeberekeningen worden zij ingeschakeld voor de rekenkundige aspecten van bijvoorbeeld netto/bruto berekening van inkomensschade, toekomstschade, pensioenschade, sterftekans, ‘oprenten’ en (terug)kapitaliseren.

Gespecialiseerde advocaten

De advocaten met wie Columbus graag samenwerkt zijn gespecialiseerd in procederen in letselschadezaken, uitsluitend voor slachtoffers. Hoewel iedere advocaat in Nederland een letselschadezaak bij de rechtbank aanhangig mag maken, vergt het veel ervaring en deskundigheid om deze zaken met succes uit te procederen. De letselschade advocaten met wie Columbus samenwerkt hebben bewezen succesvol te zijn.

Beleggingsadviseurs

De meeste slachtoffers ontvangen aan het einde van de behandeling van hun zaak een geldsom van de verzekeraar van de wederpartij. Die geldsom vergoedt vaak ook de schade die het slachtoffer in de toekomst nog door het ongeval zal leiden. Het is daarom zaak dat het slachtoffer in de toekomst ieder jaar ook werkelijk over het voor dat jaar bedoelde bedrag kan beschikken. Daarom moet de schadeuitkering zorgvuldig worden belegd.